ekokidz - logo

 

 

 

KnappMorkBlaValkomna

KnappMellanGronBarnOlarande

KnappLjusGronPedRiktlinj BildMarkPilEnkel

KnappMorkBlaVardeGrunder

KnappMellanGronMiljoTank

KnappLjusGronKost

KnappMorkBlaMeny

KnappMellanGronDagensRutin

KnappLjusGronOppetHus

KnappMorkBlaInfoTraffar

KnappKalendarium

KnappOppettider

KnappIntresse

KnappKontakt

KnappPedagogen

 

 

BildNyPigaVanster

BildNyPigaHoger

 

 

 

 

 

KnappNyPiga

 

NyPiga

 

EkoKortis1

 

KnappNyPigaGronBGHoger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiska riktlinjer hos FRAMTIDENS FÖRSKOLA EKOKIDZ

 

~ Vi arbetar med Waldorfinspirerade arbetsmetoder ~

 

VI FÖLJER Nationella Läroplanen inkl plan mot kränkande behandling /likabehandlingsplan som levande dokument OCH ÄR ÄVEN STARKT INSPIRERADE AV Waldorfläroplanen

 

Barn behöver VUXNA SOM ARBETAR LUGNT,MEDVETET O NÄRVARANDE I BARNGRUPPEN MED GOD FRAMFÖRHÅLLNING INFÖR DAGEN:

 

BildNyPigaHoger GER BARNEN KLARA BESKED OCH TYDLIGA GRÄNSER

BildNyPigaHogerSKAPAR LEKRO FÖR BARNETS MÖJLIGHET TILL ATT FINNA DEN EGNA KREATIVITETEN OCH INTRESSE FÖR LÄRANDET I DEN PEDAGOGISKA STUNDEN/ FRIA LEKEN

BildNyPigaHogerARBETAR SOM GODA FÖREBILDER MED DAGLIGA SYSSLOR FÖR BARNETS MÖJLIGHET ATT FÖLJA OCH HÄRMA

BildNyPigaHogerVISAR BARNEN GENOM HANDLING O AGERANDE ATT SUNT FÖRNUFT GÄLLER I VARDAGEN

BildNyPigaHogerLÄR BARNEN ATT VISA RESPEKT FÖR ANDRA OCH SIG SJÄLV, FÖR ATT MAN SJÄLV SKALL BLI RESPEKTERAD

BildNyPigaHoger LÄR BARNEN ATT UMGÅS TILLSAMMANS PÅ ETT TREVLIGT SÄTT OCH PRATA TILL VARANDRA MED ETT TREVLIGT SPRÅKBRUK

BildNyPigaHoger HJÄLPER BARNEN FINNA ETT NATURLIGT FÖRHÅLLANDE TILL NATUREN OCH DESS INVÅNARE

BildNyPigaHoger GER BARNET MÖJLIGHET ATT FINNA SIG SJÄLVA

 

Vårt ledord är:

BildTextAttTaSigTid