ekokidz - logo

 

 

 

KnappMorkBlaValkomna

KnappMellanGronBarnOlarande BildMarkPilEnkel

KnappLjusGronPedRiktlinj

KnappMorkBlaVardeGrunder

KnappMellanGronMiljoTank

KnappLjusGronKost

KnappMorkBlaMeny

KnappMellanGronDagensRutin

KnappLjusGronOppetHus

KnappMorkBlaInfoTraffar

KnappKalendarium

KnappOppettider

KnappIntresse

KnappKontakt

KnappPedagogen

 

 

 

BildNyPigaVanster

BildNyPigaHoger

 

 

 

 

 

KnappNyPiga

 

NyPiga

 

EkoKortis1

 

KnappNyPigaGronBGHoger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen och lärandet hos ekokidz

 

~ Pedagogerna ARBETAR SOM GODA förebilder för barnets härmning av vardagliga sysslor ENLIGT WALDORFPEDAGOGIKENS FILOSOFI. ~

 

VÅRA MÅL FÖR BARNEN:

BildNyPigaHoger

 

ATT FÅ LOV ATT VARA I STUNDEN OCH TA TILLVARA ÖGONBLICKET

ATT SOM BARN FÅ LOV ATT LÄRA I SIN EGEN TAKT

ATT FÅ LÄRA GENOM ALLA SINNENA

ATT LÄRA GENOM EGNA ERFARENHETER

ATT HITTA ETT SAMMANHANG I LÄRANDET

ATT HITTA ETT INTRESSE I LÄRANDET

ATT LÄRA AV OCH MED VARANDRA

ATT LÄRA KÄNNA SIG SJÄLV

ATT SÄTTA UPP TYDLIGA MÅL ENL LPFÖ18, UTVÄRDERA O ANALYSERA VÅRT ARBETE MED LÄRANDET I DEN FRIA LEKEN /PEDAGOGISKA STUNDERNA!~~

... HOS FRAMTIDENS FÖRSKOLA EKOKIDZ

 

 

Vart ledord är:

BildTextAttTaSigTid